logo opleidingscentrum Opleiding Bouw
  Opleiding Keuken
 
lijn
Bouwopleiding
Keukenopleiding
Sociale Tewerkstelling
Dienst Bouw Renovatie
Nieuws
Contact
Partners
                                                            
                                                           HomeContact

Het OCMW Middelkerke geeft de kans aan personen die in het genot zijn van het leefloon om via een contract bepaalde duur werkervaring op te doen.

Gezien het OCMW, in samenwerking met de VDAB, een opleiding keuken Ún een opleiding bouw organiseert, is het logisch dat een aantal cursisten vanuit deze opleidingen naar een sociale tewerkstelling evolueren binnen de keuken van de Calidris of de dienst Bouw & Renovatie van het OCMW.

Er zijn ook een aantal personen die de kans krijgen om binnen het gebouw van het OCMW Middelkerke werkervaring op te doen als poetsvrouw. 

Momenteel is er ook een samenwerking tussen het OCMW Middelkerke en de Kringwinkel te Middelkerke en Oxfam Solidariteit te Oostende om in het gebeuren van deze kringloopwinkels werkervaring op te doen.

Soms bestaat de mogelijkheid om in bepaalde diensten van de gemeente (reinigingsdienst, groendienst) een geschikte job uit te oefenen.

Tijdens dergelijke sociale  tewerkstelling ligt de nadruk op het opdoen van werkervaring, aanleren van technische vaardigheden, aanleren van arbeidsattitudes, volgen van vorming ‘op maat’ zoals sollicitatietraining, opmaken van een curriculum,  edm.

Het is de bedoeling om door maatgericht aanleren van voorgaande vaardigheden de mensen te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt om hun integratie in de maatschappij te bevorderen en hen een menswaardig(er) bestaan te garanderen.